Vertelpunt voor gezinnen

Op het vertelpunt kunnen gezinnen hun verhaal schrijven over wat je als gezin meemaakt en waardoor het gezin beter is gaan functioneren. Of met andere woorden gezegd, sterker is geworden. Dit kunnen leuke of minder leuke verhalen zijn. Je kan en mag meerdere verhalen invullen.

Er wordt niet gevraagd naar je naam of andere gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Je kan dus anoniem je verhaal doen. We houden ons strikt aan de privacywetgeving en zullen geen unieke verhalen weergeven waar dan ook.
Indien u toestemming geeft om uw verhaal wel te laten plaatsen, dan sturen we u een mail om dit met elkaar af te stemmen.

Vertel je eigen verhaal
© Copyright 2015 ABC Gezin-Support door Communicatiemakelaars.nl